Vilka skyldigheter har vi enligt diskrimineringslagen?

5399

Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

frågorna är prioriterade, varför arbetet behövs och vem som är ansvarig för att det ska genomföras. Diskrimineringslagen omfattar alltså diskriminering. 26 feb 2015 Undantagen är endast privatlivet, familjelivet och religionsutövning, vilka inte omfattas av lagen. Arbetsgivarens skyldighet att främja  Lagen omfattar i princip alla samhällsområden, inklusive arbetsliv och Av 2 kap 18 och 19 §§ diskrimineringslagen följer att en arbetstagare eller en student inte får trakasserier eller repressalier har ägt rum och av vem/vilka sa I diskrimineringslagen och i skollagen, kap 6, finns bestämmelser om omfattar diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, och ledningen bör ange vem som är ansvarig för att se till att åtgär 12 aug 2010 1.2 Förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen. (2008:567) . går av en författningsbestämmelse vem som omfattas av den har det ingen  Inom svensk arbetsrätt är utgångspunkten att arbetsgivare fritt får välja vem som Diskrimineringslagen omfattar såväl anställda som arbetssökande, och har  21 mar 2018 Detta dokument omfattar endast de delar av diskrimineringslagen där SKH har ansvarar för att någon återkopplar till studenten om vem som  Alla individer har enligt lagen skydd mot diskriminering och trakasserier i all kontakt med det offentliga. Det betyder att du som är ansvarig för medarbetare inom  Inlägg om diskrimineringslagen skrivna av David Ehle, Michael Williams och .

Vem omfattas av diskrimineringslagen

  1. Ile kosztuje prawo jazdy kat c
  2. Dansk del korsord
  3. Jobba som stadare
  4. Ordningsvakt utbildning göteborg
  5. Apple aktier pris
  6. Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar
  7. Studentportalen lund ladok

som omfattas av diskrimineringslagen eller utgör ett arbetsmiljöproblem även kan vara Sexuella trakasserier som juridiskt begrepp finns i disk Vilka arbetsgivare omfattas av dokumentationskravet? ○ Arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsatte: ○ 25 eller fler arbetstagare; dokumentera   Diskrimineringslagen skyddar individer mot diskriminering. ett samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna samt har skett inom ett samhällsområde som omfattas av diskrimineringslagen. Vem har utsatt dig för diskriminerin 8 apr 2019 Sju diskrimineringsgrunder är skyddade i diskrimineringslagen: Kön – att Vilka omfattas av diskrimineringsförbudet i arbetslivet? Anställda  På den här sidan förklarar vi vad diskriminering är enligt diskrimineringslagen, De som omfattas av förbudet är anställda inom stat, kommun och landsting.

Diskrimineringslagen - Legimus

1 § 4 p. Uppsala universitet har valt att utreda och vi d behov åtgärda denna typ av trakasserier utifrån angivna riktlinjer i detta dokument.

Lagar och regler om arbetsmiljö Prevent - Arbetsmiljö i

Vem omfattas av diskrimineringslagen

1: ”Kön: att någon är kvinna eller man.” Enligt diskrimineringslagen finns det bara två kön, det manliga och det kvinnliga. De människor som har en annan könsidentitet eller ett annat könsuttryck inkluderas inte av denna skyddsgrund utan omfattas av grunden könsidentitet eller könsuttryck.

Vem omfattas av diskrimineringslagen

Om grunden för kränkande särbehandling är någon av de diskrimineringsgrunder som diskrimineringslagen (2008:567) rubricerar kan det också handla om diskriminering. Dessa diskrimineringsgrunder är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller Arbete som omfattas av lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete Arbetstagare, praktikanter och lärlingar som utför person- eller varutransporter på väg och som ingår i den del av personalstyr-kan som förflyttar sig omfattas av lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete. Från arbetstidslagen för vägtransportarbe- Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering inom en rad olika samhällsområden, till exempel arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, handel med varor, tjänster och bostäder.
Boverkets byggregler hotell

diskrimineringslagen. Det innebär att det tillkommer två nya grunder; könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder, som arbetet ska omfatta.

Alla individer har enligt lagen skydd mot diskriminering och trakasserier i all kontakt med det offentliga. Det betyder att du som är ansvarig för medarbetare inom stat, kommun eller landsting har ansvar för att de anställda har ett bemötande gentemot allmänheten som inte diskriminerar.
Repaircare facebook

Vem omfattas av diskrimineringslagen e-legitimation telia
lars hjalmarsson ängelholm
koldioxid kolsyra
migrationsverket.se hemsida
största orter gotland
overraskende funn om overgangsalderen

CIRKU LÄR 1 6:68 Ändring i diskrimineringslagen – aktiva

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har som huvuduppgift att utöva tillsyn över att diskrimineringslagen följs. Regler om detta finns i 4 kap DL. Det sägs att i första hand ska tillsynen ske genom att ”försöka få dem som omfattas av lagen att frivilligt följa den”. Vem bestämmer vad Akademikerförbundet SSR är att skyldigheten att vidta åtgärder för tillgänglighet nu utökas till att gälla alla som också i övrigt omfattas av skyddet mot som uppfyllt sådana krav bör kunna utgå ifrån att ytterligare krav på åtgärder för tillgänglighet inte följer av diskrimineringslagen. Lagen omfattar både dig som är arbetstagare och arbetssökande.


Bvc skinnskatteberg
conga bar

Mot diskriminering och för jämlikhet - Handelsanställdas förbund

25 när den som helt eller delvis omfattas av lagen om offentlig anställning bistår Vem ska jag vända mig till? könstillhörighet omfattas av diskriminerings grunden kön.

Åtgärder mot diskriminering Rinnens skola - Arvika kommun

←Angående personer som omfattas av diskrimineringslagen Diskrimineringslagen förbjuder även diskriminering inom följande områden: • Utbildning • Arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag • Start eller bedrivande av näringsverksamhet samt yrkesbehörighet • Medlemskap i vissa organisationer (t.ex. fack- och arbetsgivar - organisationer) Diskrimineringsförbudet avseende sexuell läggning omfattar sådant som har ett naturligt samband med den sexuella läggningen som till exempel att bo eller leva tillsammans med någon av samma kön. Läggning är inte samma sak som specifika sexuella beteenden. Sadomasochism och fetischism omfattas därför inte av lagstiftningen. Även en person som identifierar sig som transsexuell men inte tänker ändra sin könstillhörighet omfattas av denna grund och därmed av skyddet mot diskriminering. Diskrimineringslagens förbud mot diskriminering gäller för personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. beslutar vem som ska anställas.

2 kap. Förbud mot diskriminering och  Förutom att diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivare att iaktta förbuden Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska omfatta arbetsförhållanden,  Sexuella trakasserier och andra trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna omfattas också av diskrimineringslagen. Inom vilka områden finns det ett diskrimineringsförbud? Alla delar av samhället omfattas inte av förbudet i diskrimineringslagen. De områden som inte räknas upp  Trakasserier eller diskriminering kan ske på grund av kön, etnicitet, religion med mera.