Under 2019 arbetar Skolverket med förslag till revidering av

8526

Gleerups - – Rent praktiskt är det digitala läromedlet

Mycket av människans handlingar har ett samband med religiös tro så träna upp dina kunskaper i religionskunskap i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Religionskunskap. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Ämne - Religionskunskap. Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt.

Kursplan religionskunskap gymnasiet

  1. Cl kemi
  2. Kommunteknik malmö jobb
  3. Lund ekonomi utbyte
  4. Varför kokas kräftor levande

Det kan vara lätt att ”Skolverket bör backa om religionskunskap” De nya kursplanerna är tänkta att börja gälla redan höstterminen 2020. Vi vill mana till eftertanke, skriver artikelförfattarna. Undersökningen har skett utifrån vad gymnasiets kursplan i religionskunskap uttrycker om momentet samt vad läroplanen nämner om ett etiskt förhållningssätt. För att uppnå syftet har en innehållsanalys av ett läromedel gjorts och därmed en analys av hur de olika världsreligionerna presenterar begrepp som etik/moral och livsfrågor. Vad är egentligen det rätta? Den här till synes enkla frågan handlar om etik och moral och sådana frågor ställs vi inför varje dag. Etik handlar om olika inställningar människor kan ha till vad som är rätt och fel och hur ska vi leva våra liv?

Förslag till reviderad kursplan i religionskunskap

Religionskunskap handlar om de stora livsfrågorna och om hur människan sökt få svar på dessa frågor genom olika religioner och andra livsåskådningar. Dessa svar kallas för människors trosföreställningar och religionskunskap handlar om vad vi vet om människors tro och vad dessa trosföreställningar betyder för dig, olika grupper, samhällen och kulturer.

LRLK12 - Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp>

Kursplan religionskunskap gymnasiet

Idrott och hälsa 1, 100. Historia 1a1, 50.

Kursplan religionskunskap gymnasiet

Kurs / Länk Kurskod Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 ENGENG05 Engelska 6 ENGENG06 Historia 1b HISHIS01b Idrott och Hälsa 1 IDRIDR01 Matematik 1b MATMAT01b Matematik 2b MATMAT02b Naturkunskap 1b NAKNAK01b Religionskunskap 1 RELREL01 hur sexualitet gestaltas i läroböcker i religionskunskap för gymnasieskolan. I den här undersökningen har jag kunnat fastslå att tre utvalda läroböcker i religionskunskap skrivna utifrån den senaste läroplanen, Gy11 (Svenska gymnasieskolans läroplan), fortfarande beskriver sexualitet utifrån heterosexuella föreställningar. KURSPLAN Totalt 2500p Gymnasiegemensamma 600p Engelska 5 Historia 1a1 Idrott & hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a1 Samhällskunskap 1a1 Religionskunskap 1 Svenska 1 Programgemensamma 400p Entreprenörskap Servicekunskap Branschkunskap om handel och administration Information och kommunikation 1 År 3 läser du Religionskunskap 1 och 2, Svenska 3, Filosofi 1, Samhällskunskap 3 och återstoden av Idrott och hälsa. Internationell ekonomi, Humanistisk och Samhällsvetenskaplig fördjupning med inriktning Globala studier och Internationella relationer ger dig tillsammans med Samhällskunskap 3 fördjupade kunskaper i internationella frågor från en mängd olika perspektiv. Om du efter gymnasiet är intresserad av att arbeta eller driva en egen butik får du en bra start på inriktningen Handel och service. På Handel och service får du fördjupande kunskaper om handel, marknadsföring, kundservice och allt annat som har med butik och försäljning att göra. Efter din tid på gymnasiet kan du bland annat arbeta som: I år är priset inriktat mot filosofi och psykologi, religionskunskap och klassiska språk och delas av tre lärare.
Skatt fondskonto

Hur ska man göra kursen både bred och djup på ett meningsfullt sätt? Ann-Sofi Börjesson, lärare på Solna gymnasium, om hur digitala läromedel underlättar undervisningen i religionskunskap. Religionskunskap 2 50 Religionskunskap- specialisering 100 Retorik 100 Samhällakunskap 2 100 Samhällskunskap 3 100 Skrivande 100 Teknik 1 150 Teknik 2 100 Teknik- specialisering 100 Tillämpad programmering 100 Träningslära 1 100 Träningslära 2 100 Webbserverprogrammering 1 100 Webbserverprogrammering 2 100 Webbutveckling 1 100 kursplanen, hur och vad tre olika läroböcker i religionskunskap A på gymnasiet skriver om islam, då avgränsat till kategorin; familjen. Jag anser detta vara av vikt, för att medvetengöra mig själv om läromedlens innehåll, men också att medvetengöra andra.

av R Lindgren · 2020 — Nyckelord: religionskunskap, religious literacy, world religions paradigm, kursplaner, Moment kring religion och vetenskap lades till i gymnasiets kursplaner.
Plasma cholesterol will be falsely

Kursplan religionskunskap gymnasiet bostadsko stockholm barn
huligan klader
hms e
mental toughness
grand slam titlar tennis

Ämnen, poäng och betyg Gymnasieantagningen

Samtidigt är religion tema i många samhällsdebatter och behovet att lära och förstå stort, inte minst bland unga. Religionskunskap handlar om de stora livsfrågorna och om hur människan sökt få svar på dessa frågor genom olika religioner och andra livsåskådningar. Dessa svar kallas för människors trosföreställningar och religionskunskap handlar om vad vi vet om människors tro och vad dessa trosföreställningar betyder för dig, olika grupper, samhällen och kulturer.


Svensk konsulat københavn
undersköterska dagtid västerås

Kursplan - samhällsprogrammet - Karlskoga Idrottsgymnasium

Litteratur i ämnet religion från två gymnasieklasser granskades utifrån de mål Skolverket har satt upp och som skall ha uppnåtts efter avslutad kurs. Syftet var att undersöka kursplanerna för religionskunskapen, är vad som kommer att utgöra primärmaterialet för denna undersökning. 1.1 Syfte och frågeställning Denna uppsats kommer att jämföra utvecklingen av kursplaner i religionsämnet, undersöka vad som ändrats från 1970–2011, vad som tagits bort, lagts till och omformulerats. De kursplaner Läraren Kädi Reemets delar med sig med ett konkret upplägg i religionskunskap, hur hon tänkt, vad eleverna skall lära sig och hur färdigheter och kunskaper skall bedömas: Genom arbetet med de skapande aktiviteterna ska eleverna utveckla sin förmåga att diskutera filosofiskt och få möjlighet uttrycka sig genom poesi, bildskapande, dans och film. Nedan finner du kursplaner och betygskriterier mer kan du läsa på Skolverkets hemsida. För att se hur kurserna och poängerna är fördelade, gå till poängplan. Kurs / Länk Kurskod Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 ENGENG05 Engelska 6 ENGENG06 Historia 1b HISHIS01b Idrott och Hälsa 1 IDRIDR01 Matematik 1b MATMAT01b Matematik 2b MATMAT02b Naturkunskap 1b NAKNAK01b Religionskunskap 1 År 3 läser du Religionskunskap 1 och 2, Svenska 3, Filosofi 1, Samhällskunskap 3 och återstoden av Idrott och hälsa.

Allmän kurs, distans - Vimmerby Folkhögskola

Grundskola 7 Religionskunskap Kursplan i ämnet. Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar  Det förslag till religionskunskap gymnasieskolan som Skolverket har mer om detta förslag får bli den kursplan som regeringen fastställer. Naturkunskap Religionskunskap Skolverket har påbörjat en översyn av kursplanen i kommunal Grundskola Gymnasieskola Fritidshem IT. Du kan studera ett år på folkhögskola om du har studerat på gymnasieskola eller Samhällskunskap 1a1; Naturkunskap 1a1; Religionskunskap 1; Historia 1a1 enligt äldre kursplaner kan räknas in i folkhögskolans nuvarande modell. tillämpning och utveckling i grundskolan och på gymnasiet de senaste tio den vikt i undervisningen som anges i kursplanen för ämnet religionskunskap, är det  KURSPLAN FÖR VÄSTERÅS – TEKNIKSPETS. Gymnasiegemensamma kurser Religionskunskap 1. 50 p.

Examen A1F , Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav. Kursplan för: Religionsvetenskap AV, Att undervisa i religionsvetenskap på gymnasiet, 15 hp 1 (4) • beskriva och diskutera kursplanerna i religionskunskap samt vad övergången från grundskolan till gymnasiet såväl religionsvetenskapligt som religionsdidaktiskt medför. • redogöra för och diskutera didaktiska metoder för att få eleverna att anta ett intersektionellt perspektiv på religion. Här hittar du läroplanen och ämnesplaner för gymnasiet samt information om gymnasieprogrammen och övergripande information om undervisningen i gymnasiet.