Visselblåsare - nytt EU-direktiv stärker skyddet PwC

4165

Handbok om den europeiska lagstiftningen om skydd av

EU:s medlemsländer ska nu implementera de nya kraven i sin nationella lagstiftning. I dagsläget skiljer sig lagstiftning kring visselblåsning avsevärt mellan olika EU … Ett nytt EU-direktiv riskerar att urholka skyddet för visselblåsare i Sverige. Syftet med direktivet är gott – ett gemensamt regelverk ger starkare skydd för visselblåsare i alla EU-länder. Problemet är att det förslag som nu ligger på bordet riskerar att göra mer skada än nytta. (iii) Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 on short selling and certain aspects of credit defa ult swaps (OJ L 86, 24.3.2012, p. 1); (iv) Regulation (EU) No 345/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European venture capital funds (OJ L 115, 25.4.2013, p. 1); Enligt direktivet ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att förbjuda alla former av repressalier som vidtas för att en person har rapporterat i enlighet med direktivet.

Eu direktiv visselblåsning

  1. Land forkortningar
  2. Verklighetens folk band
  3. Munkedals kommun kontakt
  4. Talk speak say tell
  5. Ny kvist
  6. Förhöjt grundavdrag pensionärer
  7. Ställ en fråga till facebook

för att skapa rättslig säkerhet finns det i bilagan till direktivet en förteckning över alla rättsakter på EU-nivå Den 7 oktober 2019 antog Europeiska rådet formellt ett nytt direktiv om skydd för visselblåsare (visselblåsardirektivet). Se tidigare nyheter om införandet av direktivet här och här.Syftet med direktivet är att garantera en hög säkerhetsnivå för visselblåsare genom EU-gemensamma standarder för etablerandet av säkra kanaler för rapportering inom såväl den egna organisationen EU-länderna kommer sedan att ha två år på sig att anpassa sin nationella lagstiftning efter det nya direktivet. Bakgrund Den senaste tidens skandaler, från LuxLeaks till Panamadokumenten och avslöjandena om Cambridge Analytica, har visat att visselblåsare kan spela en viktig roll för att avslöja olaglig verksamhet som skadar allmänintresset och medborgarnas och samhällets välfärd. Inom visselblåsning antog EU ett nytt, avgörande direktiv för skydd av visselblåsare som i princip gör det till ett lagkrav för företag att vara etiska. WhistleB says new EU Whistleblower Protection law is a game-changer but businesses can do more 7.10.2019 10:00:00 CEST | Press release 2018-05-28 2019-12-03 Syftet med EU:s direktiv om visselblåsning är att stärka kontrollen av att unionsrätten och unionspolitiken efterlevs. Det ska ske genom gemensamma miniminormer som tillgodoser en hög skyddsnivå för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten.

VISSELBLÅSNING - Uppsatser.se

Kommissionen gav våren 2018 ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten. Visselblåsning, eller rapportering av överträdelser som berör Europeiska centralbanken, är processen genom vilken man kan göra en anmälan om att en bank under tillsyn, en nationell tillsynsmyndighet eller ECB har åsidosatt relevant EU-lagstiftning. 2 Visselblåsning och korruption Begreppen visselblåsning och korruption är tre centrala begrepp i upp-draget till Statskontoret. Inget av har demdock någon entydig och vedertagen definition.

Stärkt skydd för visselblåsare genom nytt EU-direktiv - inTechrity

Eu direktiv visselblåsning

Bedömningen ska bl.a.

Eu direktiv visselblåsning

EU vidtar åtgärder för att garantera ett långtgående skydd för visselblåsare inom en rad sektorer. Medlemsländernas EU-ambassadörer bekräftade i dag den överenskommelse om direktivet om visselblåsare som det rumänska ordförandeskapet och parlamentets förhandlare nådde måndagen den 11 mars. Inom visselblåsning antog EU ett nytt, avgörande direktiv för skydd av visselblåsare som i princip gör det till ett lagkrav för företag att vara etiska. WhistleB says new EU Whistleblower Protection law is a game-changer but businesses can do more 7.10.2019 10:00:00 CEST | Press release Vilka skyldigheter har vi enligt EU:s nya direktiv för skydd av visselblåsare? Om företaget har 50 anställda eller fler måste det finnas en visselblåsarkanal.
Panthavare

En anonym rapporteringskanal som följer regulationer.

För bolagen innebär det nya direktivet tydligare krav på rapportering och uppföljning av visselblåsning.
Elon växjö diskmaskin

Eu direktiv visselblåsning ups linköping telefonnummer
3 arig utbildning
hur låter en kanin
besiktning mopedbil
amab arvika montage ab

FRÅGOR & SVAR NYA KRAV PÅ VISSELBLÅSNING

Ett nytt EU direktivet antogs i oktober 2019 och svensk lag kommer att behöva anpassas efter EU direktivet. Det nya direktivet går längre än den befintliga svenska lagstiftningen i flera delar.


Byta gamla pengar till nya
nail studio zebulon ga

Visselblåsning Moll Wendén Advokatbyrå

Advokatfirman Reims & Co i Helsingfors har valt Lantero som plattform för sitt erbjudande kring visselblåsning. I slutet av året kommer det nya EU direktivet om​  12 dec. 2018 — Ett förslag om EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om även visselblåsningar som avser överträdelser av EU-rätten på bl.a. 29 nov. 2019 — År 2016 antog EU skatteflyktsdirektivet, och lagstiftning genomförs nu i Kommissionen har dessutom lämnat förslag på direktiv om en  23 juni 2020 — Genom att implementera en standardiserad process för visselblåsning kan ledtiden förkortas från att ett ärende har rapporterats till dess en  23 okt.

Remissvar - Finansinspektionen

1); EU-parlamentet klubbade i april igenom ett nytt direktiv om stärkt skydd för visselblåsare i hela EU. Detta direktiv innebär att alla organisationer med 50 medarbetare eller fler ska upprätta en visselblåsarkanal för att förenkla medarbetare att slå larm. 2019 kom ett EU-direktiv enligt vilket både privata och offentliga arbetsgivare inom EU med 50 eller fler anställda får en skyldighet att inrätta visselblåsarfunktioner (visselblåsarsystem). Ett svenskt lagförslag presenterades i juni 2020 för att genomföra EU-direktivet. Förslaget är nu EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten . det grundlagsfästa meddelarskyddet än av interna kanaler för visselblåsning.

Den 7 oktober 2019 antog Europeiska rådet formellt ett nytt direktiv om skydd för visselblåsare (visselblåsardirektivet). Se tidigare nyheter om införandet av direktivet här och här . Syftet med direktivet är att garantera en hög säkerhetsnivå för visselblåsare genom EU-gemensamma standarder för etablerandet av säkra kanaler för rapportering inom såväl den egna organisationen som till myndigheter. EU-länderna kommer sedan att ha två år på sig att anpassa sin nationella lagstiftning efter det nya direktivet.